Radi bi vas seznanili z razvojno vizijo, saj smo kot manjši nastanitveni obrat vključeni v program Zeleni ključ s certifikatom, ki predstavlja standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji.

Pri Kovačniku živimo v tesni povezanosti z naravo in okoljem, ki nas obdajata. Zavedamo se, kako zelo smo odvisni od njunih darov, ki jih sprejemamo s hvaležnostjo in skrbnostjo dobrega gospodarja.
Trudimo se, da pri vsem, kar počnemo, razmišljamo in ravnamo zeleno, zato delujemo v skladu z okoljsko politiko, s katero smo se zavezali k trajnostnemu in okolju prijaznemu razvoju.

Za uresničevanje te zaveze bomo tudi v prihodnje:

• skrb za okolje vključevali v vse dejavnosti in aktivnosti,
• skrbeli za učinkovito in rabo vode, energije, osnovnih surovin in ostalih virov,
• z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in drugimi ukrepi v največji možni meri preprečevali oziroma zmanjševali vplive na okolje,
• redno nadzorovali vplive na okolje,
• z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih povečevali njihovo zavest o varstvu okolja,
• zaposlene in ostale zainteresirane obveščali o stanju in dosežkih pri ravnanju z okoljem,
• dosledno zagotavljali skladnost z zakonskimi in drugimi zahtevami,
• vplivali na odgovoren odnos do okolja pri naših gostih in dobaviteljih,
• s sistematičnim postavljanjem okoljskih ciljev in programov izboljševali stanje v okolju in
• širili zaveze okoljske politike med zaposlenimi in gosti.

Naša prizadevanja za ohranjanje čistega okolja in zmanjševanje vplivov naše dejavnosti na okolje smo združili v celovit sistem ravnanja z okoljem. Sistem ravnanja z okoljem zajema ciljno usmerjeno obvladovanje okoljskih vplivov turistične dejavnosti z namenom zmanjšanja negativnih vplivov na okolje in omogoča izpolnjevanje zavez, ki so bile opredeljene z okoljsko politiko.

V okoljski politiki smo zapisali naše zaveze in načela, ki se nanašajo na ravnanje z okoljem. Zavezali smo se k nenehnemu izboljševanju ravnanja z okoljem in preprečevanju onesnaževanja ter izpolnjevanju okoljskih zakonskih zahtev. Okoljska politika tako predstavlja okvir za delovanje in določanje okoljskih ciljev ter osnovno usmeritev turistične kmetije v trajnostno ravnanje z okoljem.

Uspešno in periodično izvajanje trajnostnega in odgovornega ravnanja z okoljem se odraža v izboljšanju splošnega delovanja, hkrati pa zagotavlja še izboljšanje nadzora nad stroški, povečanje ugleda ter izboljšanje odnosov z gosti, lokalnimi dobavitelji ter drugimi lokalnimi akterji.

Bodite tudi vi del te prelepe zgodbe sodelovanja z naravo!

Splošno o programu Zeleni ključ

Zeleni ključ je standard odličnosti

Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni trajnostni znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. Trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. Trajnostni znak Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, gostinski obrati in turistične atrakcije.

Izobraževanje

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks.

Inovativnost

Program Zeleni ključ nenehno išče nove in trajnostne načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov, zmanjšal vpliv na okolje ter zmanjšali stroški poslovanja v podjetju.

Dodana vrednost

Ker so gostje vedno bolj ozaveščeni in informirani glede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske prakse vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojih počitnic ali za poslovno potovanje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna.

Promocija

Pridobitev trajnostnega znaka Zeleni ključ, pomeni za obrat dodatni vir promocije, saj potencialnim gostom pove, da obrat izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, učinkovito in organizirano izboljšuje svoje trajnostno poslovanje.

Cilji programa:

Program Zeleni ključ želi povečati uporabo okolju prijaznih in trajnostnih načinov poslovanja ter posledično zmanjšati skupno rabo virov, dvigniti zavedanje in spremeniti vzorce obnašanja vseh deležnikov v posameznih turističnih obratih in v turistični industriji nasploh.

Več o programu

Več podrobnosti o programu Zeleni ključ ter drugih okoljskih informacijah je dostopnih na mednarodni spletni strani www.greenkey.global in nacionalni spletni strani www.zelenikljuc.si.

Bodite tudi vi del te prelepe zgodbe sodelovanja z naravo!