Dobro se z dobrim vrača!

Družbena odgovornost je pri Kovačniku zapisana z velikimi črkami. Zavedamo se, da našega uspeha ne bi bilo brez široke podpore iz okolja, zato v okviru najrazličnejših dobrodelnih in zbiralnih akcij z veseljem pomagamo s svojimi produkti, tesno sodelujemo s številnimi lokalnimi podjetji in društvi ter pripravljamo najrazličnejše seminarje in delavnice, na katerih delimo svoje znanje in izkušnje.