Likerji in žganje

Pri Kovačniku kuhamo žganje iz starih sort jablan in hrušk iz visokodebelnega dedkovega sadovnjaka.

Tu in tam vsak od nas potrebuje piškotke. Tudi naša stran bolje deluje z njimi.